Hallituksen vaalit

 

VAALITIEDOTE 

 

Ammattiosaston täydennysvaalit


Vaalit käydään 23.4.2024 kevätkokouksen yhteydessä.
Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalissa noudatetaan
ammattiosaston sääntöjä ja ammattiosaston
vaalijärjestystä.


Vaalikelpoisuus ja äänioikeus
Ammattiosaston hallitukseen voi asettua ehdolle
ammattiosastomme jäsen, joka on liittynyt
ammattiosastoomme ennen ehdokasasettelun päättymistä
ja on maksanut jäsenmaksunsa.
Ehdokasasiakirja on sähköpostissa tulleen tiedotteen liitteenä ja löytyy myös ammattiosaston nettisivuilta
https://ao724.tehy.fi/hallituksen-vaalit/


Äänioikeutettuja ovat kokouksessa paikalla olevat
ammattiosaston jäsenet. Kullakin äänioikeutetulla on
vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.


Äänioikeuden tarkistus
Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden voi tarkistaa sähköisesti
Tehyn jäsenpalvelusta.

 

Oikaisuvaatimukset
Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on
virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä
oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 3.4.2024
mennessä.


Ehdokasasettelu aikataulutus
Ehdokasasettelu on auki 18.3- 7.4.2024 klo 15 asti.
Asiakirjat toimitetaan skannattuna tai kuvana
ammattiosaston sähköpostiin määräaikaan mennessä

sähköpostiosoitteeseen ao724@tehy.net . Tarvittaessa apua
voi pyytää laittamalla viestiä ammattiosaston sähköpostiin.


Ehdokasasettelun tarkistaminen
Vaalilautakunta tarkastaa ehdokasasiakirjat sekä pyytää
tarvittaessa oikaisut 8.4.2024.


Vaalien tulosten vahvistaminen ja tuloksesta
ilmoittaminen

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 23.4.2024 ravintola
Lounatuulessa Ylivieskassa klo 18:00. Tilaisuudessa
pidetään täydennysvaalit, jossa valitaan hallituksen
seitsemän yleisvarajäsentä kuluvalle toimintakaudelle 2023
– 2025. Hallituksen jäsenten nimet ilmoitetaan jäsenille
kevätkokouksen jälkeen ammattiosaston jäsensivujen
kautta ja jäsentiedotteella sähköpostitse.

PDF-tiedostoEhdokasasiakirja 2024.pdf (377 kB)
Lomake ehdokkaaksi ilmoittautumiseen ammattiosaston hallituksen vaaleissa.