Edunvalvonta

Tehyn ao 724:n pääluottamusmies Anna-Kaisa Niemi. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse 044 419 5043, sivun laidassa olevalla lomakkeella tai sähköpostilla anna-kaisa.niemi@kalliopp.fi

Luottamusmies Marita Ainasoja.  Voit ottaa yhteyttä puhelimitse 044 419 6616 tai 0400 957 085 tai sähköpostilla marita.ainasoja@kalliopp.fi.

Luottamusmies Jaana Mustolan puh. 040 635 5071 sposti: jaana.mustola@kalliopp.fi

_______________________________________________________

Ylivieskan kaupungin varhaiskasvatuksen tehyläinen luottamusmies on Sanna Arvola. Hänet tavoittaa puhelimitse 040 967 4948 tai sähköpostilla sanna@arvola.fi

 

 

Luottamusmies

  • ylläpitää työrauhaa ja on mukana kehittämässä henkilöstön työhyvinvointia
  • valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla
  • neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa
  • perehtyy työyksiköiden arkeen ja tiedottaa työpaikan asioista jäsenille
  • kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa
  • neuvottelee paikallisista sopimuksista
  • tekee yhteistyötä muiden henkilöstöedustajien kanssa
  • toimii yhteyshenkilönä liittoon ja ammattiosastoon päin

Konkreettisesti luottamusmiehet osallistuvat yhteistoimintaryhmään, jossa mm. tuodaan henkilöstöä koskevia asiota esille ja pohditaan asioita yhdessä johdon kanssa. Erilaiset päätökset hyväksytään YTR:ssä ennen kuin menevät yhtymähallitukseen. Luottamusmiehet osallistuvat myös esimiesfoorumeihin.

Erilaiset muutokset vaikuttavat työssäjaksamiseen ja palvelujen saatavuuteen myös asiakkaille. Infoa luottamusmiehiä aina myös muutostilanteissa, jotta he saavat mahdollisimman kattavan kuvan kokonaisuuksista.

Muistathan, että työntekijällä on oikeus pyytää luottamusmies mukaan erilaisiin kuulemisiin yms. Voitte pyytää luottamusmiestä työpaikalle tervehdyskäynnille esim. palavereihin esimiehen luvalla.

Luottamusmiehillä on monenlaista vaikuttamiskanavaa  käytettävissä, joten laittakaa edelleen aktiivisesti tietoa ja ajatuksia tulemaan niin viedään asioita eteenpäin. Asioista on hyvä aina ensiksi keskustella omassa yksikössä oman esimiehen/työyhteisön kanssa.

 

Ota yhteyttä, viesti ohjautuu suoraan pääluottamusmies Anna-Kaisa Niemelle.